RAR Hovedstadens Nøgletal og status på reformer og indsats

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Hovedstaden drøfter på hvert rådsmøde udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i Hovedstaden. Formålet er, at skabe et fælles vidensgrundlag for både Rådet, kommunerne og øvrige aktører på arbejdsmarkedet ift. den regionale beskæftigelsespolitik og indsats - og dermed bedre at forstå, udvikle og koordinere de indsatser, der er behov for regionalt.

De to notater er tilgængelige på hjemmesiden efter hvert møde i RAR Hovedstaden.

Nøgletal for RAR Hovedstaden giver et overblik over situationen på det arbejdsmarkedet i Hovedstaden via en række indikatorer som eks. udviklingen i beskæftigelsen, jobomsætning og rekrutteringssituationen.

Status på indsatsen er en oversigt over udviklingen inden for de 4 store reformer: Beskæftigelses-, kontanthjælps-, førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen.

Notaterne samt link til regionale nøgletals- og benchmarkingrapporter (Excel, opdateres hver måned) kan ses her.

Ledighedstal samt link til regionale ledighedsrapporter (Excel, opdateres hver måned).

Sidst opdateret 25. sep 2017