Arbejdsmarkedskontor Øst

RAR Hovedstaden sekretariatsbetjenes af Arbejdsmarkedskontor Øst, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Sidst opdateret 19. dec 2017