Initiativer til forebyggelse af mangel på arbejdskraft, RAR Fyn

For RAR Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet

RAR Fyn drøfter den aktuelle rekrutteringssituationen på hvert møde i Rådet og bl.a. ud fra oversigten ”Indblik i mangelinitiativer, RAR Fyn”. Oversigten opdateres før hvert møde i Rådet og giver et indblik i, hvilke typer initiativer som sættes i værk af de fynske jobcentre for at forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Der kan være initiativer, som retter sig mod andre områder, men i oversigten spørges til mangelområder, jf. Arbejdsmarkedsbalancen. Oversigten kan hentes her til orientering og inspiration til oprettelse af lignende projekter.

Oversigt "Indblik i mangelinitiativer, RAR Fyn", november 2017 (pdf) (nyt vindue)

 

 

Sidst opdateret 18. dec 2017