RAR Fyns Beskæftigelseskonference 2016

RAR Fyn: Vi skal forebygge mangel på arbejdskraft og understøtte vækst – det er den helt afgørende opgave

Konferencebillede

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn afholdt den 22. august 2016 beskæftigelseskonference i Odense.

Rådsformand Kent Madsen indledte konferencen med at slå fast, at ”forebyggelse af mangel på arbejdskraft har 1.-prioritet for RAR Fyn. Lykkes vi med den opgave, har vi samtidig ydet et vigtigt bidrag til at skabe vækst og arbejdspladser på Fyn. Dermed bliver det nemmere at løse andre vigtige opgaver som eksempelvis at få borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tættere på job”.

På konferencen satte Rådet fokus på to hovedtemaer: Et bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder samt integration. Vellykket integration af flygtninge kan være med til at forebygge mangel på arbejdskraft, men Kent Madsen understregede, at det også af både menneskelige og økonomiske hensyn er en vigtig opgave.

Steen Møller, rådmand i Odense, og Vibeke Ejlertsen, formand for beskæftigelsesudvalget i Nyborg, indledte med en kommunalpolitisk vinkel på udfordringerne. De politiske oplæg blev suppleret med konkrete eksempler på, hvordan udfordringerne kan løftes i praksis.

Under det første hovedtema blev der præsenteret et projekt, der har skaffet svejsere til virksomheden Bladt Industries. Med et godt samarbejde på tværs af virksomhed, jobcenter, AMU og a-kasse lykkedes det at matche ledige med den rette opkvalificering med virksomhedens behov.

Under temaet Integration fortalte virksomheden Munck Gruppen a/s og Jobcenter Nyborg om, hvordan samarbejde om integration af flygtninge på en virksomhed kan gribes an.

I konferencen deltog ca. 100 personer fra kommuner, a-kasser, erhvervs- og faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Program for beskæftigelseskonferencen

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked:

Tema: Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder:

Tema: Bedre integration via arbejdsmarkedet: 

Sidst opdateret 29. aug 2016