RAR Fyns Nøgletal og Status på reformer og indsats

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har på hvert rådsmøde to notater til orientering, der belyser udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i RAR Fyn-området. Formålet er at skabe et fælles vidensgrundlag for både RAR Fyn, de fynske kommuner og øvrige aktører på arbejdsmarkedet ift. den regionale beskæftigelsespolitik og indsats - og dermed bedre at forstå, udvikle og koordinere de indsatser, der er behov for regionalt. De to notater udsendes efter hvert møde i Rådet til de arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske udvalg i de fynske kommuner, og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn håber, at de kan give baggrund for gode drøftelser i de kommunale udvalg. 

Nøgletal for RAR Fyn giver et overblik over situationen på det fynske arbejdsmarked via en række indikatorer som eks. udviklingen i beskæftigelsen, jobomsætning og rekrutteringssituationen.

Status på reformer og indsats er en oversigt over udviklingen inden for de 4 store reformer: Beskæftigelses-, kontanthjælps-, førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen.

 

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR Fyn, november 2017

Status på reformer og indsats i RAR Fyn, november 2017

Sidst opdateret 4. dec 2017