Voksenlærlingelisten

Voksenlærlingelisten for tilskud til virksomheder, der ansætter voksenlærlinge 

Arbejdsmarkedskontoret offentliggør 2 gange årligt senest den 31. december og 30. juni voksenlærlingelisten. Begge lister er gældende for en periode på 1 år og dermed overlapper listerne hinanden (gyldighedsperioden er oplyst for hver enkelt uddannelse på voksenlærlingelisterne). 

Ordningen er ændret med Beskæftigelsesreformen, så ordningen målrettes arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede. Læs mere om voksenlærlingeordningen på star.dk

NB! Den 1. marts 2017 træder en ny regel på voksenlærlingeområdet i kraft. Ændringen sker som led i trepartsaftalen 2016. Den nye regel er, at virksomhederne fra 1. marts 2017 også kan få voksenlærlingetilskud, når de ansætter ledige faglærte med mere end seks måneders ledighed, hvis den nye (erhvervs)uddannelse er inden for et område med behov for arbejdskraft. Der kan ydes tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden (excl. skoleperioder). Brug den gældende voksenlærlingeliste.

Sidst opdateret 23. dec 2017