RAR Bornholms nøgletal - og status på reformer og indsats

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Bornholm drøfter på hvert rådsmøde udviklingen på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen på Bornholm. Formålet er at skabe et fælles vidensgrundlag for både Rådet, Bornholms Regionskommune og øvrige aktører på arbejdsmarkedet i forhold til den bornholmske beskæftigelsespolitik og indsats - og dermed bedre at forstå, udvikle og koordinere de indsatser, der er behov for på Bornholm.  

Nøgletal for RAR Bornholm giver et overblik over situationen på det bornholmske arbejdsmarked via en række indikatorer som eks. udviklingen i beskæftigelsen, jobomsætning og rekrutteringssituationen.

Status på reformer og indsats er en oversigt over udviklingen inden for de 4 store reformer: Beskæftigelses-, kontanthjælps-, førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen.

Notaterne  samt link til regionale nøgletals- og benchmarkingrapporter (Excel, opdateres hver måned) kan hentes her.

Ledighedstal samt link til regionale ledighedsrapporter (Excel, opdateres hver måned) kan ses her.

 

Sidst opdateret 16. mar 2017