RAR Bornholm

RAR Bornholm

RAR Bornholm

Strategi- og udviklingsplan (pdf)

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm varetager følgende opgaver:

  • Indgår i et samspil med Bornholms Regionskommune og understøtter beskæftigelsesindsatsen
  • Rådgiver og går i dialog med kommunen om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
  • Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og det regionale Vækstfora
  • Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
  • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
  • Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

RAR Bornholm drøfter på sine møder nøgletal for arbejdsmarkedet og status på reformimplementering.

Se de seneste nøgletal her.

Medlemmer og suppleanter i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm, juni 2016 (pdf)

 

Sidst opdateret 21. dec 2017