Beskæftigelsespolitik

RAR Nordjyllands regionale uddannelsespulje peger mod jobåbninger og sætter ind mod nordjyske rekrutteringsudfordringer. Stærkt samarbejde med fælles fokus sætter dermed retning for nordjysk opkvalificering.
Positivlisten fælder fra 1. april 2017. Se også de nordjyske kommuneres beskæftigelsesplaner for 2017.

Om Arbejdsmarkedet

Læs om arbejdsmarkedet i Nordjylland, ledighedstal, beskæftigelsestal, Arbejdsmarkeds-balancen m.m. Efter Rådsmøderne offentliggøres løbende nøgletal om det nordjyske arbejdsmarked. Det samme gælder status ifht reformimplementering. Se også opgørelse over virksomhedernes efterspørgsel og lediges jobønsker - overblik og redskab.

Mødeplan

Næste møde i RAR Nordjylland holdes 13. juni 2017. RAR Nordjylland holder 5 møder i 2017 - se mødeplanen. Seneste møde blev holdt den 23. marts 2017. Se rådsreferater fra alle afholdte møder. Se også materialer fra vejlederkonferencen den 18. november 2016 og Rådets beskæftigelsespolitiske konference i Aalborg den 9. marts 2017

Om Rådet

RAR Nordjylland vil gøre en forskel. Et nordjysk arbejdsmarked i balance og kampform er målet. Rådet vil arbejde hen imod et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi gør hinanden gode. Samarbejde er metoden og tillid er en forudsætningen for at komme i mål med de ambitiøse i mål. Læs om Rådet, Rådets medlemmer og Formandskab, samt om møder, aktiviteter og pressemeddelelser. Rådets næste møde holdes den 13. juni 2017.